Τα ομαδικά προγράμματα θεραπείας μέσω παιχνιδιού, χορού, θεατρικού παιχνιδιο και κατασκευών αποσκοπούν να βοηθήσουν το παιδί  να αναπτύξει και να ενισχύσει τις παρακάτω έννοιες:

 • Συνεργασία, συλλογικότητα, αλληλεξάρτηση.
 • Ικανότητα να επιλύουν προβλήματα και διαφορές. 
 • Θάρρος.
 • Υπακοή και συμμόρφωση σε κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς.
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων.
 • Ενίσχυση της γνωστικής, συναισθηματικής, ψυχοκινητικής δράσης του παιδιού.
 • Ενίσχυση της φαντασίας, δημιουργικότητας.

Τα ομαδικά προγράμματα θεραπείας μέσω παιχνιδιού, χορού, θεατρικού παιχνιδιο και κατασκευών αποσκοπούν να βοηθήσουν το παιδί  να αναπτύξει και να ενισχύσει τις παρακάτω έννοιες:

 • Συνεργασία, συλλογικότητα, αλληλεξάρτηση.
 • Ικανότητα να επιλύουν προβλήματα και διαφορές. 
 • Θάρρος.
 • Υπακοή και συμμόρφωση σε κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς.
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων.
 • Ενίσχυση της γνωστικής, συναισθηματικής, ψυχοκινητικής δράσης του παιδιού.
 • Ενίσχυση της φαντασίας, δημιουργικότητας.

Στο χώρο μας πραγματοποιούνται  συζητήσεις γονέων (ομάδες)  με έμπειρους θεραπευτές σε θέματα που αφορούν στα παιδιά,  όπως :

·         Επιθετικότητα και οριοθέτηση συμπεριφοράς.

·         Μαθησιακές δυσκολίες και αντιμετώπιση τους.

Τι είναι η Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα που ασχολείται με την προώθηση της υγείας μέσω της χρήσης σκόπιμων δραστηριοτήτων. Ο κύριος σκοπός της είναι να βοηθήσει το άτομο να κατακτήσει το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλους τους τομείς της ζωής του.

Σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Σύλλογο Εργοθεραπευτών πρέπει να απευθυνθούμε σε Εργοθεραπευτή αν ένα παιδί παρουσιάζει τρείς  ή περισσότερες από τις παρακάτω δυσκολίες:

Περισσότερα...

Τι είναι; 

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια εγγενής νευροβιολογική διαδικασία που αφορά την ολοκλήρωση και αποκωδικοποίηση του αισθητηριακού ερεθίσματος στον εγκέφαλο. Σε αντίθεση η δυσλειτουργία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης είναι μια διαταραχή κατά την οποία τα αισθητηριακά δεδομένα δεν οργανώνονται κατάλληλα στον εγκέφαλο και αυτό μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην ανάπτυξη, στην επεξεργασία της πληροφορίας και στη συμπεριφορά του ατόμου. Η Dr. A. Jean Ayres ανέπτυξε τη γενική θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και της θεραπείας μέσα από μελέτες στις νευροεπιστήμες και από μελέτες της σωματικής και νευρομυικής ανάπτυξης.

 

Περισσότερα...

Η Συμβουλευτική στοχεύει,  στην  αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού και του ενήλικα και την καλύτερη προσαρμογή του στο περιβάλλον.Έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα στις σχέσεις παιδιού – γονέα. Βοηθά τα παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Βοηθά οικογένειες που βρίσκονται σε περίοδο κρίσης.

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται με την συμβολή του ψυχοθεραπευτή:

Περισσότερα...

Η Ειδική διαπαιδαγώγηση αφορά ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει την Μαθησιακή Υποστήριξη σε παιδιά με :

 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Νοητική Καθυστέρηση
 • Διαταραχές Λόγου
 • Αισθητηριακά ελλείμματα (πρόβλημα όρασης & ακοής)
 • Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής
 • Διαταραχές της Ανάπτυξης (π.χ. Αυτισμός)
 • Δυσκολίες προσαρμογής
 • Δυσκολίες συμπεριφοράς

Μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες. 

Περισσότερα...

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη  που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής – ομιλίας, και μάσησης – κατάποσης σε παιδία και ενήλικες όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαριότητα της ομιλίας και της φωνής.

Ποιές είναι οι διαταραχές του λόγου που αντιμετωπίζουμε;

Περισσότερα...

Βρείτε μας παντού!