Η Συμβουλευτική στοχεύει,  στην  αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού και του ενήλικα και την καλύτερη προσαρμογή του στο περιβάλλον.Έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα στις σχέσεις παιδιού – γονέα. Βοηθά τα παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Βοηθά οικογένειες που βρίσκονται σε περίοδο κρίσης.

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται με την συμβολή του ψυχοθεραπευτή:

  • Αποδοχή  της δυσκολίας που αφορά το παιδί, την αναγνώριση της από τους γονείς.
  • Διαχείριση της θλίψης των γονέων για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί.
  • Διαχείριση του θυμούτων γονέων απέναντι στο πρόβλημα του παιδιού τους.
  • Ενίσχυση της επικοινωνίας του παιδιού με τα αδέρφια του, το οικογενειακό περιβάλλον και το ευρύτερο).
  • Αντιμετώπιση της επιθετικότητας του παιδιού (οριοθέτηση).
  • Αντιμετώπιση των φοβιών του παιδιού ή των γονέων.
  • Αντιμετώπιση της υπερκινητικότητας του παιδιού.
  • Αντιμετώπιση της διάσπασης προσοχής.
  • Αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς και της ανυπακοής.

Βρείτε μας παντού!