Τα ομαδικά προγράμματα θεραπείας μέσω παιχνιδιού, χορού, θεατρικού παιχνιδιο και κατασκευών αποσκοπούν να βοηθήσουν το παιδί  να αναπτύξει και να ενισχύσει τις παρακάτω έννοιες:

  • Συνεργασία, συλλογικότητα, αλληλεξάρτηση.
  • Ικανότητα να επιλύουν προβλήματα και διαφορές. 
  • Θάρρος.
  • Υπακοή και συμμόρφωση σε κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς.
  • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων.
  • Ενίσχυση της γνωστικής, συναισθηματικής, ψυχοκινητικής δράσης του παιδιού.
  • Ενίσχυση της φαντασίας, δημιουργικότητας.

Βρείτε μας παντού!