Μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες. 

 Κάποιοι τύποι μαθησιακών δυσκολιών είναι:

  • Δυσλεξία (δυσκολίες  στην ανάγνωση, παραγωγή γραπτού λόγου, ορθογραφία, φτωχή γλωσσική επεξεργασία).
  • Δυσγραφία ( δυσκολίες στη γραφή, γραφικός χαρακτήρας, ορθογραφία).
  • Δυσπραξία (δυσκολία με την ισορροπία, λεπτές κινήσεις).
  • Δυσαριθμησία (δυσκολία στην κατανόηση και αναγνώριση μαθηματικών εννοιών, αριθμητική π.χ δυσκολία στην απομνημόνευση προπαίδειας).

Βρείτε μας παντού!