Η Ειδική διαπαιδαγώγηση αφορά ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει την Μαθησιακή Υποστήριξη σε παιδιά με :

  • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Νοητική Καθυστέρηση
  • Διαταραχές Λόγου
  • Αισθητηριακά ελλείμματα (πρόβλημα όρασης & ακοής)
  • Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής
  • Διαταραχές της Ανάπτυξης (π.χ. Αυτισμός)
  • Δυσκολίες προσαρμογής
  • Δυσκολίες συμπεριφοράς

Βρείτε μας παντού!