Στόχος μας είναι το κάθε παιδί να έχει ποιοτική ζωή. Μέσο μας είναι η συνεχής επιστιμονική μας κατάρτιση, η θέληση, η καλή διάθεση και η επιμονή μας. Μέσο σας είναι το παιχνίδι. Ελάτε λοιπόν να παίξουμε...

                             Ι.Μ.

Βρείτε μας παντού!